Etappe 2: Almen – Lochem

De beschrijving bij punt 24 is kennelijk niet voor iedereen duidelijk. Daarom de volgende toevoeging: volg hier de geelrode markering (een sticker op de brugleuning). Het smalle paadje door het bos is herkenbaar aan een paaltje van een mountainbike-route.

Eind juni en begin juli 2021 meldden wandelaars dat het schouwpad langs de Berkel voorbij de Staringkoepel (bij punt 17 van de routebeschrijving) nog niet was gemaaid en dat dit deel door de hoge vegetatie zeer moeilijk begaanbaar was. Het Waterschap meldde ons dat de schouwpaden z.s.m. na 15 juli worden gemaaid. Ik heb deze route zelf op 10 augustus nog eens nagelopen. Delen van de route waren nog steeds niet gemaaid, maar er was wel een soort olifantenpaadje gevormd door eerdere wandelaars. Dankzij dat paadje was de doorgang niet echt problematisch meer.

Bij punt 18: na de onderdoorgang onder de N346 is er een brug bij gekomen, over de zij-beek (Barchemse Veengoot) waar eerder een vlonder lag. Door een andere inrichting moet de wandelaar hier nu linksaf over deze nieuwe brug. De brug met de blauwe leuningen is nu dus de tweede brug na de onderdoorgang.

Etappe 3: Lochem – Borculo

Tijdens het broedseizoen (15 maart – 15 juli) geldt voor een deel van het traject een andere route. Deze is als volgt: Negeer bij punt 14 van de routebeschrijving de Hofmanssteeg en ga rechtdoor tot aan de volgende afslag (De Heest, in de bocht van de Zwiepseweg); Volg De Heest tot aan boerderij De Sleumer (tevens rustpunt met koffie en jammetjes). Ga hier linksaf. Je gaat verder bij punt 17

In de periode half juni t/m september blijkt het schouwpad langs de Berkel over een lengte van ongeveer 2 km door de hoge vegetatie (manshoog riet en reuzenbereklauw) zeer moeilijk begaanbaar te zijn. De reden is een beleidswijziging van het Waterschap waardoor het schouwpad pas na het broedseizoen wordt gemaaid. In de praktijk kan het wel tot in september duren voordat het schouwpad wordt gemaaid. Als mogelijk alternatief tijdens deze maanden bevelen wij aan:

  • Punt 15: Hofmanssteeg: na circa 900 m, bij keuzepaaltje W88, rechtdoor
  • Aan het eind van de Hofmanssteeg rechtsaf, een asfaltweggetje (Overlaar)
  • Aan het eind van de Overlaar linksaf (Hazelberg). Deze weg langdurig aflopen
  • na circa 1,3 km, in een bocht van de weg linksaf via een landbouwweggetje dat bestaat uit een dubbele rij betonplaten
  • Na ongeveer 700 m, vlak voor een bocht, rechtsaf via een zeer smal fietspaadje
  • Aan het einde van het fietspaadje rechtsaf. Je loopt nu langs de Groenlose Slinge. Steek de eerstvolgende brug over het water over, richting een groot landhuis.
  • Je bent nu bij punt 24 van de routebeschrijving.

Van en naar Oldenkotte (grens)

Vervoer van en naar Oldenkotte wordt sinds 2021 verzorgd door ZOOV op Maat. U dient bij voorkeur één dag van tevoren en uiterlijk één uur van tevoren uw rit te reserveren via 0900-9874.

Etappe 12: Naar de brongebieden

De tekst in het boekje bij punt 40 graag lezen als volgt: Bosweg geheel aflopen tot aan asfaltweg, een afstand van ongeveer 2 km. Bij een splitsing rechts aanhouden.